Vakantietijden schooljaar 2017 - 2018

De vakanties van onze school sluiten aan bij de andere basisscholen in de gemeente Helmond. De Helmondse basisscholen willen zoveel mogelijk hetzelfde vakantierooster hanteren, waarbij het provinciaal advies als uitgangspunt wordt genomen. Het vakantierooster wordt jaarlijks opgenomen in de schoolgidsbijlage.

Vakanties 
Herfstvakantie maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017
studiedag woensdag 06 december 2017
Kerstvakantie maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 05 januari 2018
studiedag woensdag 17 januari 2018
Voorjaarsvakantie maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018
2e Paasdag maandag 02 april 2018
Meivakantie maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 04 mei 2018
Hemelvaart donderdag 10 mei 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018
2e Pinksterdag maandag 21 mei 2018
studiedag dinsdag 22 mei 2018
studiedag vrijdag 22 juni 2018
Zomervakantie maandag 09 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018
Vrije dagen/uren 
woensdag 20 september 2017 studiedag groep 3 t/m 8
donderdag 21 december 2017 middag vrij
vrijdag 22 december 2017 middag vrij
vrijdag 09 februari 2018 middag vrij
woensdag 21 februari 2018 studiedag groep 3 t/m 8
vrijdag 30 maart 2018 middag vrij
vrijdag 20 april 2018 middag vrij
donderdag 21 juni 2018 kleuters vanaf 12:30 u. vrij
vrijdag 29 juni 2018 studiedag (onder voorbehoud)
vrijdag 06 juli 2018 middag vrij

N.B. Afwijkende tijden (o.a. viering jaarfeesten) worden bekend gemaakt in de PeellandKoerier
N.B. Van enkele studiedagen zijn de data nog niet bekend. We informeren u minimaal 3 weken van te voren over deze data.

Met bovenstaande wordt de wettelijk verplichte onderwijstijd bij ons op school ingevuld.
Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7.520 uur. Scholen bepalen zelf hoe zij deze uren over de leerjaren verdelen. Leerlingen in de eerste vier leerjaren moeten ten minste 3.520 uur les krijgen; in de laatste vier leerjaren is dit 3.760 uur.

Het Brabants Overleg Vakantieplanning (B.O.V.) stelt sinds begin jaren negentig jaarlijks een advies op voor de inroostering van vakanties voor de provincie Noord-Brabant.
Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio?s, zodat gezinnen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.onderwijsbrabant.nl

Schoolverzuim

Ieder schoolverzuim moet vóór aanvang van de school, tussen 8.00 en 8.30 uur, worden gemeld. Alleen dan is het mogelijk te controleren of alle kinderen op school zijn aangekomen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Helmond.

Verlof buiten de schoolvakanties

Buitengewoon verlof buiten de schoolvakantie wordt alleen toegestaan indien het voor ouders beroepshalve onmogelijk is tijdens de schoolvakanties vakantieverlof op te nemen of als er sprake is van gewichtige omstandigheden. In de praktische bijlage van deze schoolgids wordt uitgebreid ingegaan op de regelgeving hieromtrent en de te volgen procedure.